X

ผู้ว่านราฯ สั่งตั้งการ์ดเข้ม! จุดตรวจคัดกรองโควิด 4 อำเภอรอบนอก

นราธิวาส-ผู้ว่านราฯ สั่งตั้งการ์ดเข้ม! จุดตรวจคัดกรองโควิด 4 อำเภอรอบนอก ส่วนผู้เดินทางจาก 5 จังหวัดภาคกลางต้องถูกกักตัว

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ล่าสุดนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2139/2564 เรื่องการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปโดยสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในขณะนี้ ทั้งนี้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จึงออกคำสั่งเพื่อยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดด้านความมั่นคง เป็นด่านตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ประกอบด้วย
1.จุดตรวจสะพานกอตอ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ
2.จุดตรวจหน้าค่ายจุฬาภรณ์หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
3.จุดตรวจหน้าวัดเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะอำเภอบาเจาะ
4.จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลสุวารี หมู่ที่ 4 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ
5.จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ
6.จุดตรวจบ้านคลองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร
และ 7.จุดตรวจ 4909 หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร


นอกจากนี้ในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัดคือกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม ที่เข้ามาในจังหวัดนราธิวาสทั้งทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1.ไปรายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอ
2.รับการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนด โดยจะพิจารณารูปแบบหรือชนิดการกักกันตัวจากผลการตรวจคัดกรองโรคโดยบุคลากรสาธารณสุข


อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดภายใน 1 วันไม่ต้องรับการกักตัว แต่ต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1.ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง
2.ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่างๆ
3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคารการศึกษา การขนส่งประชาชน
4.เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ

ทั้งนี้ผู้เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้อำเภอพิจารณากำหนดจุดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองโรคให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบล ชุมชน และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดยมอบอำนาจให้นายอำเภอ มีอำนาจในการพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดสกัดดังกล่าว

สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัด คือ
1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
2.สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางของผู้เดินทางให้ชัดเจน
3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทางและแนะนำขอความร่วมมือใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”
4.ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจจุดสกัดในสมุดบันทึก
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน