X

ผบ.พล.ร.15 ติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ร.151 พัน.3 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วยพันเอกอรรตชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 15 และฝ่ายอำนวยการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาสภาพดินและน้ำ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 โดยมีพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 , พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 , พันโทชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 และกำลังพลให้การต้อนรับ


โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ และคณะฯได้รับฟังการบรรยายสรุป ชี้แจงการปฎิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนถึงแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไป ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ก่อนจะเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญในด้านสิทธิของกำลังพล

ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า ขอให้กําลังพลมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีระเบียบวินัย อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามระเบียบข้อห้าม ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ที่สําคัญช่วยกันสอดส่องดูแล ต้องไม่ให้กำลังพลภายในหน่วยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเด็ดขาด ตลอดจนให้เร่งฟื้นฟู ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพดินและน้ำของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน