ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ อ.เจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตั้งอยู่บ้านเจาะเกาะ ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ หน.คณะทำงานฯ ที่ 3 และสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะให้การต้อนรับ


โดยพลตรีไพศาลได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่

จากนั้นพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร และการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ก่อนจะมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน