ทพ.48 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

นราธิวาส-ทพ.48 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอร้อง เสริมเขี้ยวเล็บกองกำลังในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (20 ก.พ.2564) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และ หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีนายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันของทหารพราน ตำรวจ ชุดคุ้มครองตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำการซักซ้อม ณ ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง โดยจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย มีการจำลองเหตุการณ์ การตั้งสมมุติฐาน คนร้ายลอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง กองร้อยทหารพรานที่ 4813 ฉก.ทพ.48 ในขณะที่ออกลาดตระเวนเดินเท้าบริเวณสะพานคลองปาเร๊ะรูโบ๊ะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

ทั้งนี้การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล และทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการนำกำลังอาสาสมัครประจำถิ่นในพื้นที่มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเพิ่มความชำนาญในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน