ผบ.ฉก.นราธิวาสถกเข้ม! จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลย์

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาสถกเข้ม! จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลย์เสริมความมั่นคงพร้อมสกัดการลอบข้ามแดน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตากใบลากูน รีสอร์ท อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดระเบียบพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 , กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้, กองบังคับการตำรวจน้ำ , หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 , ชุดควบคุมป้องกันชายแดน, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ,ศูนย์เฝ้าตรวจชายแดน 441,ที่ดินจังหวัดนราธิวาส , เทศบาลเมืองนราธิวาส , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการชี้แจงกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งสถานการณ์ด้านการข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการตามผังเมืองรวมเมืองตากใบ ชุมชนตาบาลีเห ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสกล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ทำให้เรามีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง ให้สามารถที่จะบูรณาการในการปฎิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสได้เน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยให้ลงพื้นที่สำรวจแนวชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการก่อสร้างรั้วชายแดน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในมิติของความมั่นคง รวมทั้งปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆ ที่สำคัญในห้วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย สุ่มเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาระบาดในไทย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน