X

ม.นราฯ ลงนาม MOU จุดประกายสร้างฝัน กระชับเครือข่าย ลุยจ้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

นราธิวาส-ม.นราฯ ลงนาม MOU จุดประกายสร้างฝัน กระชับเครือข่าย ลุยจ้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัยสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย 15 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย 15 ตำบล ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ทวี บุญภิรมย์ รองอธิบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงนักศึกษาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เพื่อเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน พัฒนาอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จาก 6 อำเภอในพื้นที่ 15 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกเคียน ตำบลกะลุวอเหนือ ตำบลลำภู ตำบลจวบ ตำบลบูกิต ตำบลมะรือโบออก ตำบลภูเขาทอง ตำบลช้างเผือก ตำบลดุซงญอ ตำบลผดุงมาตร
ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลพร่อน ตำบลไพวัน ตำบลเกาะสะท้อน และตำบลโฆษิต โดยมีการจ้างงานรวม 300 อัตราในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทของกลุ่มผู้ทำงานประกอบด้วย 1.ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 รับจำนวน 150 อัตรา 2.ประเภทประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 75 อัตรา 3.บัณฑิตจบใหม่ รับจำนวน 75 อัตรา ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป


ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า สำหรับ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
มีบัณฑิต ประชาชน นักศึกษา ให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ถือเป็นตัวชี้วัดได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน รวมถึงนักศึกษามีผลกระทบอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยจึงเร่งดำเนินการโดยให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน ลงพื้นที่วางแผนงานจัดกิจกรรมโครงการกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต.เทศบาลตำบล ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมยกระดับคุณภาพ เศรษฐกิจ และสร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชนอย่างเต็มกำลัง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน