X

ผู้ว่าฯนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก อส.

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก อส.ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดน ย้ำ!สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองป้องกัน COVID – 19

วันนี้ (10 ก.พ.2564) ที่บ้านน้ำตก ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังแนวชายแดน โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อส. ชรบ. ตชด. และทหารพรานร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพร้อมมอบสิ่งของชุดเยี่ยมแก่สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหาร ชรบ.อ.สุไหงโก-ลก และมอบสิ่งของชุดเยี่ยมให้กับผู้แทน ผบ.ร้อย อส.อ.ตากใบ อ.แว้ง เพื่อนำไปมอบแก่กำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณฐานปฏิบัติลาดตระเวน จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสและคณะได้เดินทางไปยังจุดลาดตระเวนใกล้เคียง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังแนวชายแดน พร้อมสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ขณะปฏิบัติหน้าที่

นายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะของจังหวัดนราธิวาส ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต อ.สุไหงโก-ลก มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายภารกิจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น อส. จากอำเภอที่ได้รวมกำลังมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ร่วมกับหน่วยกำลังที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยให้ความสำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ค่อนข้างรุนแรง จึงจำเป็นจะต้องเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ อส. มาช่วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน โดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นร่วมเฝ้าระวังตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อส. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจนครบ 15 วัน เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาตามแนวชายแดน และขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 วันที่ผ่านมายังไม่พบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขอฝากให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช้ช่องทางการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายตามขั้นตอนที่กำหนด

หลังจากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และคณะได้เดินทางไปยัง ชคต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ อส. และหน่วยกำลังที่รับผิดชอบเฝ้าระวังแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของชุดเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน รวมทั้งการเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในการส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน