X

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สุคิริน

นราธิวาส-แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สุคิริน นราธิวาส สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง เศรษฐกิจแก่ชุมชน ทั้งนี้มีแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษา สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจมาสู่ชุมชนตามนโยบายต่อไป


โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยัง อนุสรณ์สถานท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และข้าราชบริพาร ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุคิริน จนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยได้พูดคุยหารือแนวทางการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างกับผู้ดูแล เพื่อให้เป็นอีกสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป ก่อนเดินทางไปยังวัดพลับพลาวนาราม กราบนมัสการหลวงตาขาว เจ้าอาวาส ซึ่งวัดพลับพลาวนารามนั่น เป็นอีกหนึ่งในสถานที่บันทึกไว้ว่าเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระราชินีเมื่อคร้งมาทรงงานในพื้นที่ มีเขตติดต่อกับชายแดนมาเลเซีย เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยพุทธในพื้นที่มาอย่างช้านาน ก่อนเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สร้างแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป


ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยหารือกับกลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากมีความต้องการการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นั้น ให้เสนอมา เนื่องจากถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของอีกหนี่งแห่งของจังหวัดนราธิวาส สิ่งสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนคือไทยพุทธ และ มุสลิมที่นี่อยู่กันฉันท์พี่น้อง ที่นี่มีเสน่ห์ทั้งเส้นทางและภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดได้ต่อไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ชาวบ้านทุกคนต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข หัวใจสำคัญของพื้นที่ คือทุกคนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันพัฒนาถิ่นอาศัย สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน