ชุดดำเสริมเขี้ยวเล็บครูใต้ ยิงปืน!

ชุดดำ 48” เสริมเขี้ยวเล็บครูนราธิวาส ยิงปืนด้วยกระสุนจริง!

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามยิงปืน ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ดำเนินการฝึกการใช้อาวุธปืนพกสั้นให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ รวมทั้วเสริมสร้างทักษะในการใช้อาวุธปืนให้สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ในยามสถานการณ์วิกฤต

สำหรับการฝึกการใช้อาวุธปืนพกสั้นในครั้งนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 2 อำเภอดังกล่าวเข้ารับการฝึกจำนวน 60 คน โดยมีชุดครูฝึกจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นผู้รับผิดชอบการฝึก กำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึก โดยก่อนทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนั้น ชุดครูฝึกได้ทำการซักซ้อม ทั้งการเรียนรู้องค์ประกอบพื้นฐานของอาวุธปืน ลักษณะท่าทาง การบรรจุกระสุน การแก้เหตุติดขัด การเหนี่ยวไก วิธีการเล็งเป้าหมายที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้สมาธิในการใช้อาวุธ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ มีความชำนาญ จนเกิดความมั่นใจในการใช้อาวุธปืน หลังจากนั้นจึงได้ทำการฝึกยิงอาวุธปืนพกสั้นด้วยกระสุนจริง ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกมีความรู้และความชำนาญมากขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน