X

เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านไอร์บือแต

นราธิวาส-เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ หลังตรวจสอบพบจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งฯ

วันนี้ 7 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดหน่วยเลือกตั้งซ่อมฯ ในเวลา 08.00น. มีประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นระยะ เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตัดยาง จึงจะมีเวลาว่างในช่วงสายๆ ซึ่งคาดว่าวันนี้ (7 ก.พ.2564) ในช่วงบ่ายจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง

โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ เป็นเพียงหน่วยเดียวที่พบปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจสอบว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งหรือเป็นไปในลักษณะบัตรเขย่ง ขณะที่ทาง กกต.จึงได้มีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

สำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 2 คน คือ นายยาหยา ดอเลาะ ผู้สมัครหมายเลข 1 และนายฮาเซ็ง มาหะ เป็นผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสแบ่งเป็นเขตการเลือกตั้งจำนวน 30 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,357 หน่วย ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 425 คน อย่างไรก็ตามจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้หลังจากเวลา 18.00 น. ของวันนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน