ทพ.48 สร้างการรับรู้ชาวบ้านเจาะไอร้อง “ห่วงใย ห่างไกล COVID–19”

นราธิวาส-ทพ.48 สร้างการรับรู้ชาวบ้านเจาะไอร้อง “ห่วงใย ห่างไกล COVID–19”

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 ม.ค.2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 สั่งการให้ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และ ตอนเสนารักษ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมออกทำการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ให้กับชาวบ้านรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดนัด บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวจากการแพร่ระบาด อีกทั้งจะได้รู้จักวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ทางหน่วยฯจึงได้จัดให้มีการออกทำการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องของโควิด -19 ซึ่งพื้นที่ตลาดนัดเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่มารวมตัวกันเพื่อจับจ่ายซื้อของ สินค้าอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและถือเป็นพื้นที่เสี่ยง การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีความตระหนักในการป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมทั้งการสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง


โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการแพร่กระจายเชื้อของละอองฝอยเป็นช่องทางหลักจากการไอ การจาม น้ำลาย น้ำมูก เมื่อร่างกายสูดดมสารคัดหลั่งเหล่านี้ก็จะติดเชื้อ โดยมีระยะฟักตัว 2 – 14 วัน และเมื่อผู้ป่วยมีอาการ โดยแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาแล้วก็ยังแพร่โรคต่อไปได้อีกเรื่อยๆ และเมื่อละอองฝอยออกจากร่างกาย ไม่ใช่เพียงการสูดดมเท่านั้นที่จะทำให้รับเชื้อ ถ้ามีผู้ป่วยจามหรือไอใส่มือแล้วไปจับสิ่งของต่างๆ การสัมผัสก็เป็นโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้เช่นกัน เพราะเชื้อสามารถอยู่บนพื้นผิว เช่น โลหะ แก้ว ไม้หรือพลาสติกได้นานถึง 5 วัน รวมถึงการอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้แล้วเชื้อที่ขับออกทางอุจจาระก็ยังแพร่เชื้อได้ โดยมีระยะฟักตัว 9 – 14 วัน เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการป้องการตนเองอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน