X

ฉก.ทพ.10 เสริมทักษะภาษามลายูถิ่นกำลังพล ต่อยอดสู่การเข้าถึงชาวบ้านชายแดนใต้

นราธิวาส-ฉก.ทพ.10 เสริมทักษะภาษามลายูถิ่นกำลังพล ต่อยอดสู่การเข้าถึงชาวบ้านชายแดนใต้

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 ธ.ค.2563 ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 10 อ.แว้ง จ.นราธิวาส พ.อ.จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ‘ภาษามลายูถิ่น’ โดยมีกำลังพลของ ฉก.ทพ.10 จำนวน 39 นาย จาก 15 กองร้อย รวมทั้งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ชุดปฏิบัติการข่าว (ชป.ข่าว) เข้ารับการอบรม โดยมีนายก๊อซรีย์ มัรฎี นักจัดรายการอิสระ พิธีกร นักประชาสัมพันธ์และวิทยากร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-3 ธ.ค.2563

โดยหลักสูตรการอบรมภาษามลายูถิ่น จะเน้นการใช้ภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสาร เช่น การทักทาย การลาจากกัน การแนะนำให้รู้จัก เป็นต้น รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการสนทนาโต้ตอบกัน

ทางด้าน พ.อ.จิณณมนัส ผบ.ฉก.ทพ.10 กล่าวเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายมีความตั้งใจในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดเพื่อการสื่อสารกับชาวบ้านที่เป็นชาวมุสลิมได้ ทำให้จะง่ายต่อการสื่อสารกับชาวมุสลิม อีกทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทหารพรานกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี “การฝึกอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อที่จะให้บรรลุภารกิจของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารถือว่ามีความสำคัญ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชน การฝึกอรมในครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเพื่อที่จะได้รับความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในระดับบุคคล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และหวังว่ากำลังพลที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลให้กำลังพลของแต่ละกองร้อยให้สามารถสื่อสารได้ด้วย”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน