X

สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 จัดสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น

นราธิวาส-สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น เชื่อมความสัมพันธ์สื่อชายแดนใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมี พ.ต.หญิง เพ็ญพิมล สิงห์ครุ นายทหารผลิตรายการ แผนกรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียง 912ฯ นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นักจัดรายการวิทยุของส่วนราชการ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น ประจำปี 2564ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักจัดรายการวิทยุของส่วนราชการ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 จ.นราธิวาส หน่วย
พัฒนการเคลื่อนที่ 42 จ.ยะลา และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯได้มาพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน โดยจะได้รับควมรู้ความเข้าใจในการจัดรายการวิทยุการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ และได้รับประสบการณ์ที่ดีโดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และการบรรยาย เรื่อง การนำเสนอการจัดรายการวิทยุที่ดึงดูดใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีกับงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

ด้านพันเอกฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ฯ กล่าวว่า การจัดรายการวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ ปัจจุบันยังเป็นสื่อแขนงหนึ่งที่ยังมีอิทธิพลและประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคข่าวสารข้อมูลได้ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย หากผู้จัดรายการนำข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมาสู่ประชาชน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ อย่างมากมาย โครงการ” สัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น” ในครั้งนี้นอกจากจะเสริมความรู้ ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังเป็นการพัฒนาทักษะในการผลิตรายการวิทยุให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างกลุ่มเครือข่ายการกระจายเสียงของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดรายการวิทยุที่มีผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อร่วมกันสร้างความรักความสามัคดีนำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน