ผบ.พล.ร.15 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยพุทธ 2 อำเภอที่นราธิวาส

นราธิวาส-ผบ.พล.ร.15 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยพุทธ 2 อำเภอที่นราธิวาส ย้ำชัด “พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2563 เวลา 15.00 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ 2 อำเภอของ จ.นราธิวาส คือ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงปาดี ประกอบด้วย บ้านศรีพงัน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จำนวน 9 ครัวเรือน บ้านชายน้ำ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จำนวน 15 ครัวเรือน และบ้านโต็ะเด็ง ต.โต็ะเด็ง อ.สุไหงปาดี โดย พลตรีไพศาลได้พูดคุยพร้อมรับทราบปัญหา รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและความต้องการของชาวไทยพุทธที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งพลตรีไพศาลได้กล่าวเน้นย้ำกับพี่น้องชาวไทยพุทธว่า “พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน” ทำให้พี่น้องไทยพุทธมีกำลังใจที่ดีขึ้น

นอกจากนี้พลตรีไพศาลผบ.พล.ร.15 ยังได้ แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อีกทั้งยังได้มอบข้าวสารและไข่ไก่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความดีใจ ให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่เป็นอย่างมาก