ผบ.ร.151 รับ-มอบหน้าที่ ยืนยันต่อยอดนำช่วยเหลือภัยพิบัติอย่างเต็มกำลัง

นราธิวาส-ผบ.ร.151 รับ-มอบหน้าที่ ยืนยันต่อยอดนำช่วยเหลือภัยพิบัติอย่างเต็มกำลัง ส่งเสริมการเป็นอยู่โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บังคับกองพันกรมทหารราบที่ 151 ระหว่าง พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151(คนเก่า) กับ พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ(คนใหม่) หลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีกำลังพลทหารราบที่ 151 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้เริ่มจากพิธีสักการะพระสยามเทวาธิราช พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นพันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท ทำพิธีลงนามในเอกสาร ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ และมีพิธีส่งมอบธงประจำกองทัพบก ที่ห้องประชุมค่ายกัลยาณิวัฒนา จากนั้น ทหารกองเกียรติยศตั้งแถว พิธีมอบการบังคับบัญชา ที่ลานกองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 โดยทำพิธีมอบธงประจำหน่วย การลงนาม และการส่งมอบเอกสารการรับส่งหน้าที่ อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมาร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมเพรียง

พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท (คนเก่า) กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ได้มารับหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 ตั้งแต่เดือน มษายน 2562 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นและกำลังพลทุกนาย ตลอดจนถึงครอบครัวเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งส่งผลให้ กรมทหารราบที่ 151 มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ และจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป สำหรับผู้บังคับการคนใหม่ ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถจึงเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าจะนำความรู้ ความสามารถแลประสบการณ์ ที่สะสมไว้มากมาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนา และสร้างกรมทหารราบที่ 151ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ(คนใหม่) กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทหารราบที่ 151 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
ในกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน กรมทหารราบที่ 151 ภายใต้การนำของพันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 46 ได้สร้างผลงานและเกียรติภูมิของหน่วย เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกและประชาชนโดยทั่วไป โดยขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าจะรักษาเจตนารมณ์ ของผู้บังคับการในอดีตในการที่จะพัฒนา และทำให้กรมทหารราบที่ 151 เป็นที่ยอมรับของกองทัพบก เป็นที่รักและศรัทธา ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเน้นการลงพื้นที่ตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติภารกิจ เข้าหาประชาชนและช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดยใช้โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นแกนหลัก ทั้งนี้เพื่อปกป้องรักษาชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น