X

ม.นราฯมอบป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ

นราธิวาส-ม.นราฯมอบป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ตึกสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผศ.ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัด อีหม่ามมัสยิดทั้ง 13 อำเภอ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ด้านทักษะอาชีพอย่างเข้มแข็ง สามารถกระจายแหล่งเรียนรู้ไปยังชุมชน ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงพื้นที่เพื่อบริการสังคม ทางมหาวิทยาลัยฯมองว่าเป็นการเข้าถึงการพัฒนาและการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง โดยประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น ให้การยอมรับพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้จากการบูรณาการวิชาการ จากสาขาวิชาชีพต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยฯใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง

ด้านผศ.ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน และบริการวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพนำไปพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนได้อย่างเข้าใจ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานโครงการมาในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยฯได้ลงพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยนำบุคลากร และนักศึกษาเข้าไปบูรณะ ปรับปรุงซ่อมแซม อาทิ งานทาสีภายในอาคารละหมาด ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปรับปรุงรั้วมัสยิดและวัด จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย วัด 13 แห่ง มัสยิด 10 แห่ง และศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่งด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน