นราธิวาสขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะทะเล

นราธิวาส-นราธิวาสขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ภายใต้กิจกรรม วันเก็บขยะชายหาดสากล (ICC Day)หวังกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่บริเวณชายหาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล ภายใต้กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (ICC Day) โดยมีนายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส นายสาโรช อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักศึกษาตลอดจนประชาชนกว่า 200 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้กรมทรัพยกรทาทะเลและชายฝั่ง จัดกิกรรมเก็บขยะชายหาดสากล เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยวันเก็บขยะชายหาดสากลได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้คัดเลือกพื้นที่หาดนราทัศน์ ในการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานฯ ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ มีแหล่งทรัพยกรทางทะเลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น ปัญหาหลายอย่างก็ตามมา ซึ่งบางปัญหาส่งผลให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธ์ขึ้น และปัญหาขยะทะเลมีผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล และอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก พบเห็นได้จากข่าวการตายของสัตว์ทะเลหายากเพิ่มมากขึ้น โดยสาเหตุการตายก็มาจากเศษขยะถุงพลาสติกไปอุดตันระบบทาเดินอาหาร ซึ่งกรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น

ซึ่งกรมทรัพยกรทางทะลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท และภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยกรทาทะเลและชายฝั่ง จึงอยากให้ทุกคนถือเอากิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

ด้านนายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สถานการณ์ท้องทะไทยในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีการใช้ทรัพยากรธรรรมชาติทาทะเลและชายฝั่ง โดยมิได้คำนึงถึงการใช้โดยขาดความรับผิดชอบ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล และปัญหาขยะทะเลที่เป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทาทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากที่กินถุงพลาสติกเข้าไปทำให้ติดในระบบทาเดินอาหารและตายเป็นจำนวนมาก ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างมาก สำหรับวันเก็บขยะชายหาดสากล จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสสังคมและปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะพลาสติก หวังกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น