มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าปรับปรุงคลินิกฉุกเฉิน ARI พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ

นราธิวาส-มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าปรับปรุงคลินิกฉุกเฉิน ARI พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส คณะผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นำโดย พล.ต.ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปฎิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางมามอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 น.ท.ธีรยุทธ ภักดีภักดิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 นายแพทย์เจ๊ะอิดเระ ดือเระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,396,221.59 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องสังเกตอาการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เพื่อจัดทำเป็นห้องตรวจ ARI Clinic สำหรับให้บริการผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจควบคุมดวามดัน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,000 
บาท เพื่อรองรับผู้ป่วยของโรงพยาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดความตีบตันของเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดการไหลเวียนของโลหิต จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG จำนวน 1 เครื่อง รวมป็นมูลค่า 550,000 บาท นอกจากนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้มอบหนังสือธรรม จำนวน 348 ชุด รวม 3,480 เล่ม ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้กำลังพลได้นำไปศึกษาหลักธรรม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน