อ.เจาะไอร้อง นราฯจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP

นราธิวาส-อ.เจาะไอร้อง นราฯจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP อำเภอเจาะไอร้อง โดยมีพันตรีศรัญย์ชัย จิตรเพชร นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเจาะไอร้อง ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำ การค้าขายซบเซา ผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อ เนื่องจากสภาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ ขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษกร เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดง และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้า otop อำเภอเจาะไอร้อง ถึง 22 กลุ่ม อันเป็นการแสดงออกถึงความความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากทุกภาพส่วน เพื่อร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น