“จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริรือเสาะ” ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายในหลวง

นราธิวาส-“จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริรือเสาะ” ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายในหลวง

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พ.อ.ทรงเดช สุขนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 นายชาตรี รัตนคช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายมาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอรือเสาะ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรือเสาะ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนจะมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ นายวิชาญ นายอำเภอรือเสาะได้นำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างความมั่งคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเป็นการต่อยอดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 100 วัน ชาวนราร่วมใจ สืบสานปลูกป่า 100 ล้านต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลืมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 300 ต้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน