X

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม New Normal มั่นใจทุกฝ่ายเข้มมาตรการโควิด-19 ควบคู่ รปภ.ความมั่นคง

นราธิวาส-มทภ.4 ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม New Normal มั่นใจทุกฝ่ายเข้มมาตรการโควิด-19 ควบคู่ รปภ.ความมั่นคง

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เาลา 10.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนศรีวารินทร์ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ หลังจากรัฐบาลโดยศูนย็บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีมติให้มีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นวันแรกทั่วประเทศวันนี้ (1 ก.ค.63) ซึ่งการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุกแห่งจะเป็นแบบ New Normal ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด. โดยทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีตรวจเยี่ยมภายในห้องเรียน พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน พร้อมเน้นยำ้ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมและมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการพบปะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของ พล.ท.พรศักดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีนายมะพอลี ปะดอ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวารินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ส่วนราชการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ทางด้านพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ภาพรวมของการเปิดภาคเรียนในวันนี้ถือว่าดี ทุกคนพร้อมใจกันปฎิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งหัวใจสำคัญต้องบูรณาการร่วมกัน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ต้องเป็นหัวใจหลักในการดูแลพื้นที่ ทุกคนต้องปรับตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และทุกอย่าง คือ New Normal โดยเฉพาะภาคประชาชนคือหัวใจเพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ ซึ่งด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีความพร้อมในการที่จะดูแล หลังจากที่มีการประกาศปลดล็อคเฟส 5 ประชาชนทั้งประเทศ เฝ้ามองเราอยู่ ซึ่งปัญหาจะมาจากที่นี่ พวกเราทุกส่วนทุกฝ่ายต้องพยายามชี้แจงแม้แต่การเปิดโรงเรียน เราพยายามดูทุกจังหวัด เราปรับตามนโยบายของสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอบ 2 ให้ได้ สิ่งที่ทุกคนต้องช่วยคือใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และต้องทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

สำหรับโรงเรียนศรีวารินทร์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มตามความต้องการของชุมชน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 342 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 135 คน และนักเรียนหญิง 208 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 39 คน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนและมีความยากลำบากในการเดินทางได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยจัดบริการหอพักนอนและบริการอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 153 คน โดยมีนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการ 74 คน และนักเรียนหญิง 79 คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนศรีวารินทร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน