ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

วันนี้ (21 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งนายอำเภอ และคณะประเมินดำเนินการประเมินมัสยิดที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามแนวทางที่สำนักงานจุฬาราชมนตรีกำหนด ซึ่งผลการตรวจประเมินมัสยิด จำนวน 676 มัสยิด มีมัสยิดที่พร้อมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) จำนวน 448 มัสยิด และที่ไม่พร้อม จำนวน 228 มัสยิด

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ระดับอำเภอทุกอำเภอ ได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิลฟิตร์ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมอิหม่ามในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 และมาตรการหรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค โดยพิจารณาให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิลฟิตร์สำหรับมัสยิดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และความปลอดภัยของสังคมเป็นหลัก หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบชุดกิ๊ฟเซ็ตต้าน COVID – 19 ให้แก่ผู้แทนชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ที่เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น