ผู้ปกครองโอดเรียนออนไลน์วันแรกสงสารคนจน

นราธิวาส-ผู้ปกครองโอดเรียนออนไลน์วันแรกสงสารคนจน

สำหรับกรณีการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือระบบออนไลน์ ผ่านช่องรายการโทรทัศน์จาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV วันแรกในวันนี้ จากการตระเวนตรวจสอบบ้านพักของนักเรียน พบว่า สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษา จะมีผู้ปกครองนั่งกำกับในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคอยแนะนำและสอบถามบุตรหลาน ว่าเข้าใจที่ครูสอนผ่านระบบออนไลน์หรือไม่ รวมทั้งเป็นการควบคุมให้บุตรหลานมีความสนใจและตั้งใจเรียน หากพบว่าสงสัยประเด็นใดก็จะได้บอกให้นักเรียนทราบ แต่หากผู้ปกครองไม่ทราบ ก็จะได้มีการประสานไปยังครูผู้สอนรายวิชานั้นๆ อธิบายให้นักเรียนทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ครูแต่ละรายวิชาก็จะเปิดระบบออนไลน์ดูการเรียนการสอนเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถอธิบายให้นักเรียนได้รับทราบ ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาถือว่า ผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ควบคุมดูแลบุตรหลาน มิเช่นนั้นบุตรหลานจะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรือไม่ก็อาจจะปิดโทรทัศน์หนีการเรียนไปในที่สุด

ส่วนกรณีบุตรหลานที่เรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษานั้น จากการตระเวนตรวจสอบ พบว่า มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง ที่ตั้งใจเรียนหนังสือผ่านระบบทางไกล หรือ ออนไลน์ ซึ่งหากไม่เข้าใจในการเรียนการสอนประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ก็สามารถสอบถามผู้ปกครอง หรือ ทางครูในแต่ละรายวิชาแนะนำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ติดตามการเรียนการสอนไปควบคู่กับนักเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะชื่นชอบการเรียนระบบทางไกลผ่านออนไลน์ เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน และเมื่อหมดเวลาเรียนรายวิชานั้นๆ ก็สามารถผ่อนคลายอิริยาบทหรือรับประทานอาหารหรือของว่าง ที่ทางบ้านจัดเตรียมไว้ให้

ด้านนายสายัณห์ บุญสม ผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ก็น่าสงสารสำหรับผู้ปกครองที่เป็นคนจน แต่เรามีลูกคนเดียวมันสบายหน่อย ต่างคนต่างเรียนต่างระดับชั้นมันต้องใช้โทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือกันคนละเครื่อง ถ้ามีไม่เพียงพอมารอกันเรียนก็คงจะลำบาก ถ้าไม่มีคนคุมนักเรียนชั้นอนุบาลหรือชั้นประถมศึกษาเด็กมันก็เล่น ครอบครัวที่มีความพร้อมก็จะสามารถส่งเสริมลูกได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น