X

จ.นราธิวาสพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย

นราธิวาส-จ.นราธิวาสพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย

วานนี้เวลา 09.00 น.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมสรุปประเด็นการติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อ COVID-19โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ผอ.สวท.สุไหงโก-ลก/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 2,041 ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน 1,845 ราย พบเชื้อ จำนวน 38 ราย (เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย) รอผล จำนวน 158 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 26 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน