X

ผู้ว่านราฯมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิด-19 ที่ อ.จะแนะ

นราธิวาส-ผู้ว่านราฯมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิด-19 ที่ อ.จะแนะ ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถูกกักกันตัว Local quarantine
     
วันนี้ (8 พ.ค. 63) ที่ อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนชาว ต.ดุซงญอ ที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส  ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  สิงห์คาร  นายอำเภอจะแนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในต.ดุซงญอต่อไป
    โดยนายเอกรัฐ ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขาดรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งทางจังหวัดได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยการมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเบื้องต้น นอกจากนี้ ผวจ.นราฯยังได้แนะนำประชาชนให้ดูแลตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีวินัยในการดูแลตนเอง รวมถึงการปรับตัวสู่  New Normal คือการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และปรับตัว ในภาวะวิกฤติ COVID -19 
 
ด้านนายอับดุลรอซัค  บาโด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ จึงจัดให้มีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยเปิดรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้มายื่นลงทะเบียนผ่านผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.และ อสม.รวมทั้งสิ้น 1,811 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 2,548 ครัวเรือน
     
หลังจากนั้นนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาสได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน (Local quarantine) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ (หลังเก่า )โดยมีถูกกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจำนวน 18 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา และในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ค.63) ผู้ที่ถูกกักกันตัวจำนวน 10 คนจะครบ 14 วันของการกักกันตัว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะส่งตัวกลับภูมิลำเนาของแต่ละบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ชื่นชมการบริหารจัดการของศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน (Local quarantine) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     
สำหรับอำเภอจะแนะมี Local quarantine จำนวน 4 แห่งด้วยกัน ใน 4 ตำบล สามารถรองรับผู้สังเกตอาการได้จำนวน  80 คน โดยศูนย์ Local quarantine แต่ละแห่งเป็นแบบบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน จึงทำให้ศูนย์กักกันตัว  Local quarantineมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากที่สุด ขณะที่ทางอำเภอจะแนะมีมาตรการเข้มข้น โยเฉพาะการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางอำเภอจะใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม. ในการสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านทุกวัน หากพบจะดำเนินการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการที่ศูนย์กักกันตัว  14 วัน Local quarantine ที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ในทันที

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน