X

ในหลวง-ราชินีพระราชทานถุงยังชีพชาวบ้านโครงการฟาร์มตัวอย่าง ด้าน ผบ.พล.ร.15 สนองแนวพระราชดำริพลิกฟื้นชีวิตชาวบ้านยุคCOVID-19

นราธิวาส-ในหลวง-ราชินีพระราชทานถุงยังชีพชาวบ้านโครงการฟาร์มตัวอย่าง ด้าน ผบ.พล.ร.15 สนองแนวพระราชดำริพลิกฟื้นชีวิตชาวบ้านยุคCOVID-19

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บ.โคกไร่ใหญ่ ม. 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัยโควิด –19 โดยได้มอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัยโควิด–19 พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน การปรับที่เพื่อเตรียมการสำหรับฟาร์มตัวอย่างดังกล่าว โดยมี พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 48 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ

ด้าน พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ คือหนึ่งในฟาร์มตัวอย่างที่ดำเนินตามโครงการโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะกับการเกษตร เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โดยโคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริม ขณะนี้ทางฟาร์มได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ ทั้งพื้นที่กักเก็บน้ำ พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรในฟาร์มและชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีรายได้อีกทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ที่สำคัญมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว รวมทั้งชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯมีการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน