กองบัญชาการกองทัพไทย ผนึกกำลัง 3 ทีม โดยมีคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด,คณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเสนาธิการทหาร ลงพื้นที่ภาคใต้

นราธิวาส-กองบัญชาการกองทัพไทย ผนึกกำลัง 3 ทีม โดยมีคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด,คณะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเสนาธิการทหาร ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้งคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งนำความห่วงใยและขวัญกำลังใจจากนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้รับมอบหมายจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สงขลา ได้นำความห่วงใยและขวัญกำลังใจ จากนายกรัฐมนตรี มามอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของ สนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา ,Local Quarantine (โรงแรม M SOHO) ,มทบ.42 และ จุดตรวจร่วม/คัดกรองโรค ทล.4 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

พร้อมมอบหมายให้ พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

และ มอบให้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ลงตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ จ.สตูล

ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อนำเสนอให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทราบเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน