X

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสชี้แจงกรณีมีประชาชนนำชื่อ วัดรัตนานุภาพไปเปิดรับบริจาคเงิน ทางสื่อสังคมออนไลน์

นราธิวาส-เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสชี้แจงกรณีมีประชาชนนำชื่อ วัดรัตนานุภาพไปเปิดรับบริจาคเงิน ทางสื่อสังคมออนไลน์ อ้างทางวัดขาดแคลนอาหาร โดยไม่มีมูลความจริง

วันนี้ 13 เม.ย.63 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนอ้างเปิดรับเงินบริจาค โดยนำชื่อ วัดรัตนานุภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปเปิดรับบริจาคเงินกับประชาชนทั่วไป ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือวัดรัตนานุภาพ โดยทางวัดรัตนานุภาพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะที่ในส่วนของวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไม่ได้มีการขาดแคลนในส่วนของอาหารแต่อย่างใด เนื่องจากประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ต่างพร้อมใจนำอาหารมาถวายพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีความเดือดร้อนบ้างในเรื่องน้ำดื่ม ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อน เพื่อขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปด้วยแล้ว
พร้อมให้กำลังใจทุกคน ได้จับมือกันผ่านวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ในเร็ววัน และฝากไปยังชาวพุทธในช่วงนี้ให้งดกิจกรรมทางศาสนาไปก่อน กิจกรรมที่สามารถกระทำได้ที่บ้านคือการหมั่นสวดมนต์เพื่อความสงบของจิตใจ ทำใจให้ผ่องใส เพื่อก้าวผ่านวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ไปได้ด้วย

ด้านนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามมาตรการเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของทางมหาเถรสมาคม และทางราชการอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน