X

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เร่งผลักดันการค้าชายแดน หนุน SME ไทยและมาเลเซีย ลงนาม MOU

นราธิวาส-รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เร่งผลักดันการค้าชายแดน หนุน SME ไทยและมาเลเซีย ลงนาม MOU พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งจัดประชุมส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย และเปิดการสัมมนา “พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก”
วันนี้ (16 ก.พ. 63) ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง EXIM Bank ไทย EXIM Bank มาเลเซีย และ SME Bank ไทย และ SME Bank มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ของทั้งสองประเทศให้เติบโต และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกัน ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2562 ประเทศมาเลเซียเป็นอันดับ 1 ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยรวมทั้งสิ้น 514,066 ล้านบาท

จากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการมาเลเซีย โดยมีผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการมาเลเซีย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าประเภทต่างๆ โดยสินค้าประเภททุเรียนแช่แข็งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมาเลเซียเป็นอย่างมาก

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย- มาเลเซีย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าชายแดนทั้งในส่วนของการค้าการลงทุน และด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การเร่งรัดก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย การเร่งรัดการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไทย – มาเลเซีย และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางถนนข้ามพรมแดนไทย – มาเลเซีย การเร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก – ลก ณ อำเภอสุไหงโก – ลก แห่งที่ 2 การเร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก – ลก ณ อำเภอตากใบ โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ การดำเนินโครงการเมืองยางพารา เป็นต้น ซึ่งมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออก” โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพื้นฐานการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการชาวใต้ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของฝากไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งออกได้อย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน