X

“บิ๊กตู่” ตรวจราชการก่อนเปิดประชุม ครม.สัญจรที่นราฯ

นราธิวาส-“บิ๊กตู่” ตรวจราชการก่อนเปิดประชุม ครม.สัญจรที่นราฯ 20-21 มค.นี้

เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 20 ม.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม/ผอ.กอ.รมน.ราชอาณาจักร เดินทางพร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทุกกระทรวงทบวงกรม ถึงท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลาและปัตตานี) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและกองกำลังให้การต้อนรับ

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของรัฐบาลประยุทธ์ 1 เพื่อตรวจราชการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การส่งเสริมการศึกษา การลงทุน การค้าแนวชายแดน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ การวางระบบการป้องกันสาธารณภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าเกษตรยางพารา และการพัฒนาตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร รวมถึงการรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน โดยจะมีการจัดประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกของ ปี 2563 อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จ.นราธิวาส ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 ม.ค.63 นี้ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยภารกิจจุดแรกหลังลงพื้นที่ จ.นราธิวาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง อ.สุไหงโก-ลก เข้าสักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะ ซึ่งเป็นองค์เทพยดาที่คนไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศ รวมทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เชื้อสายจีนให้ความเคารพศรัทธาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมี ปกป้องรักษาให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวน 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ รวมทั้งสมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก
จุดที่สอง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังอาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม หรือคันป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งที่ผ่านมาส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้บริษัทเมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และบริษัทตากใบการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างการก่อสร้าง วงเงิน 372,202,900 บาท โดยเริ่มสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2560 ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และขณะนี้ได้ขยายสัญญาจ้างครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 ซึ่งคาดว่าหากการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ จะทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งย่านเศรษฐกิจการค้าที่ประสบกับสภาวะน้ำท่วมซ้ำซากจะหมดไป
จุดที่สาม พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดที่กลุ่มสตรีได้นำมาจัดแสดงที่อาคารของศูนย์การค้าชายแดน โดยทางจังหวัดนราธิวาสได้นำเสนอต่อ ครม.เพื่อให้ผลักดันสถานที่ดังกล่าวสู่การเป็น “คอมเพล็กซ์” ของศูนย์รวมสินค้าปลอดภาษีหรือ Duty Free ตอบสนองต่อการเป็นเมืองการค้าชายแดนของ อ.สุไหงโก-ลก ตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สำหรับภารกิจในช่วงบ่ายของวันนี้ หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรับประทานอาหารที่โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลกแล้วเสร็จ ได้เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี เป็นจุดที่ 4 เพื่อเข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยได้ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม ซึ่งถือว่าพระเทพศีลวิสุทธิ์เป็นเบ้าหลอมจิตใจของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่ให้เกิดความแตกแยก ที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนชาวไทยทุกศาสนาจากสนามรบเป็นสนามธรรม อยู่อย่างสมานสามัคคีโอบอ้อมอารีอย่างสันติในแผ่นดินเกิดของตนเอง โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาต้อนรับเป็นจำนวนมาก โดยได้พูดคุยซักถามถึงความเป็นอยู่และเน้นย้ำให้คนไทยทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามัคคีกัน ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะให้การดูแลเรื่องของการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเป็นลำดับ
จากนั้นจุดที่ 5 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อพบปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากกรุงเทพฯ
จุดที่ 6 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส และคณะกรรมการฯ รวมทั้งตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ 13 อำเภอ ให้การต้อนรับ โดยนายซาฟีอีได้กล่าวต้อนรับและกล่าวดุอาร์อำนวยพรแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน