สอบไม่ผ่าน เตรียมร้องศาลปกครอง

ข่าวโดย สุชาติ สูงเรือง

สอบไม่ผ่าน เตรียมร้องศาลปกครอง  เลื่อนตำแหน่ง 9 พันตำแหน่งในกรมส่งเสริมฯแต่ีทำได้เพียงหลักพัน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)ที่เข้าสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งจากระดับต้นไปกลาง จากระดับกลางไประดับสูง ทยอยออกมาร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งมากกว่า 1 หมื่นคนที่สอบไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ส่วนมากสอบไม่ผ่านสอบตก  โดยผู้เข้าสอบร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการออกข้อสอบที่กำกวม

ซึ่ง ดร.ปิลันธร คงจุ๊ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ สังกัดเทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ที่สอบตกกันมากเพราะข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน คำถามกำกวมไม่รู้ว่ากรรมการต้องการทดสอบอะไร โดยข้อสอบเป็นการถามด้านกฎหมายที่กว้างๆไม่เจาะจงออกข้อสอบถามว่าเข้าใจใน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด อย่าง คำถามให้เลือก ข้อ 1.แผน 3 ปี , ข้อ 2 แผนปฎิบัติราชการ ข้อใดเกี่ยวข้องกับเทศบาลในยุคปัจจุบัน  ซึ่งทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 กรมส่งเสริมฯได้สั่งยกเลิกไปแล้วไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งผิดทั้ง 2 ข้อ อย่างนี้ก็นำมาถาม

ดร.ปิลันธร กล่าวอีกว่า กรณี ข้อสอบอัตนัย กรรมการออกข้อสอบไม่ได้อธิบายว่า ต้องการวัดความรู้ของผู้สอบว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ หากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  เช่น ถ้าตอบได้ระดับ ,5,4,3,2,1 ในแต่ละอันดับ ต้องมีค่าคะแนนบอก อันนี้จึงจะให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครสอบไม่ใช่ไม่มีเกณฑ์อะไร ตรวจข้อสอบแบบลวกๆแล้วลงโทษให้สอบตก โดยข้อเท็จจริง ข้อสอบอัตนัยจะเป็นลักษณะปลายเปิด คำถามต้องสามารถวัดผลคนที่คิดนอกกรอบด้วย เรื่องการปฎิบัติงาน,เรื่อง นโยบายหรือแผนงาน ข้าราชการในสังกัด สถ.มีความรู้ความสามารถไม่แพ้กรมฯอื่น พวกเราจะรวมตัวกันเพื่อขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี หรือเข้าร้องต่อศาลปกครองด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการในสังกัด สถ.จาก เทศบาล ,อบต.ทั่วประเทศสมัครสอบครั้งนี้รวม 20,925 คน แต่สามารถสอบผ่านเพียง 1,898 คน คิดเป็นร้อยละ 9.07 แบ่งออกประเภทต่างๆได้ดังนี้

1.ผู้สอบไปจาก อบจ.สอบผ่าน 144 คน จากสมัครสอบ 2,399 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16

  1. ผู้สอบไปจาก เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล สอบผ่าน 1,651 คน จากผู้สมัครสอบ 11,883 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89

3.ผู้สอบไปจาก อบต. สอบผ่าน 91 คน จากผู้สมัครสอบ6620 คนคิดเป็นร้อยละ1.37

และ 4.เมืองพัทยา สอบผ่าน 12 คนจากผู้สมัครสอบ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46

อย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งที่ว่างสามารถเลื่อนข้าราชการได้ครั้งนี้มีประมาณ 9 พันตำแหน่ง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้สอบคัดเลือก เมื่อจำนวนคนสอบตกมากเลยมีผู้คาดหวังจะได้ออกมาโวยวายขอความเป็นธรรม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอำนาจเจริญ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น