บุญกุ้มข้าวใหญ่เมืองอำนาจเจริญ 8-10 ม.ค.

อำนาจเจริญ .- นายชำนาญ  ชื่นตา นายอำเภอเมือง เปิดเผยว่า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มี 19 ตำบล  194  หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 130,000 คนเป็นชุมชนใหญ่ มีแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิมากกว่า 3 แสนไร่ ทุกปีส่งออกข้าวขายต่างประเทศสร้างรายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ช่วงเดือน มกราคม จะมีการจัดงาน”บุญกุ้มข้าวใหญ่” เพื่อสำนึกในบุญคุณของข้าวที่เกิดและเจริญงอกงามดีให้ได้ปริมาณสูงต่อปี และขอบคุณชาวนาด้วยที่อุสาหะอดทนทำนาสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น การจัดงาน”บุญกุ้มข้าวใหญ่” ทางอำเภอได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของชาวอำนาจเจริญไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ทั้งนี้ตามคติความเชื่อที่ว่า เมื่อนำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ควรจะมีการสรรเสริญบูชาและบวงสรวงคุณข้าวคุณน้ำ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะทำพิธีบายศรีข้าวที่ลานนวดข้าวที่เรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว”  พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าอันลือชื่อของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม  ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดย มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขาวนา การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การประกวดการทำพานบายศรีอีสาน ประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประกวดหมอลำกลอน ประกวดอาหารพื้นบ้าน ประกวดหมอสู่ขวัญข้าว ประกวดตำข้าวเปลือก การแสดงโปงลาง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงบนเวทีของศิลปิน นักร้องอีกมากมาย

ด้าน นายจรรยา ทัศบุตร ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมือง กล่าวว่า ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ จะมีผู้มาทำบุญโดยนำข้าวมาบริจาคจำนวนมาก ดังนั้น รายได้จากการขายข้าวเปลือก ทาง คณะกรรมการ จะมอบเงินให้แต่ละตำบลไปเป็นกองทุนทำความดี สร้างความสมานสามัคคีในปี2561 ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอำนาจเจริญ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น