จ.อุบลราชธานี จับมือ กฟผ. Kick Off ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.พิบูลมังสาหาร

กฟผ. อุบล

อุบลราชธานี – จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดมจิตอาสา ช่างไฟฟ้า แพทย์ ทันตแพทย์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย และร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา และพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฟื้นฟู ที่วัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการฟื้นฟูทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การทำความสะอาด การซ่อมแซม ทาสี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปา บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน ตลาด การบริการหน่วยแพทย์ โดย ทีมแพย์ ทันตแพทย์ ไปให้บริการประชาชน ออกหน่วยบริการแว่นแก้ว และการทำความสะอาดให้กับทางโรงเรียน วัดและตลาดในเขตเทศบาลพิบูลมังสาหารด้วย

ด้านนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัย พื้นที่จงหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านรัฐบาล จำนวน 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังนำทีมจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกทัย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ กว่า 10,000 ครอบครัว ที่ประสบอุทกภัย

โดย กฟผ.นำเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ รถบรรทุกน้ำฉีดล้าง รวมถึงบุคลากรของ กฟผ มาช่วยเหลือประชาชน ทำกิจกรรม ใน 4 ด้าน ทำความสะอาด การซ่อมแซม ทาสี และตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปาให้ชาวบ้าน วัด และโรงเรียนด้วย

นอกจากที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้ว ยังเหลืออีก 2 อำเภอ คือ อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร ซึ่ง กฟผ.มีแผนที่จะไปฟื้นฟูให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น