ผู้ว่าฯอุบลฯห่วงความคิดแตกแยก ชวนร่วมปิ่นโตปรองดอง ฟังกันเข้าใจกัน

ผู้ว่าฯเร่งอุบลฯเมืองสะอาดน่าอยู่ ชี้ที่นี่มี 4 ดี อาหารดี สถานที่ดี ธรรมชาติดี คนดี เตรียมดันสมาร์ทซิตี้ หนุนต่อเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมส์ ตั้งใจเกษียณที่บ้านเกิด

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ทีวีชุมชนอุบลราชธานีว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งโอกาส มีทุนมากมายสรุปเป็น 4 ดี คืออาหารดี เป็นเมืองผลิตข้าว อาหารปลอดภัย เศรษฐกิจพื้นที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ก้าวสู่เกษตรอินทรีย์ ,มีสถานที่ดีมากมาย วัฒนธรรมทางธรรมชาติ พื้นที่อุทยานธรณี , ธรรมชาติดี จับมุมไหนเป็นจุดขายได้หมด สุดท้ายเป็นเมืองคนดีมีภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน มากมาย

สิ่งที่ทำก่อนอย่างอื่นเลยคือ ปรับภูมิทัศน์น่าอยู่น่ามอง การจัดผังเมืองสะดวก ปลอดภัย , ทำบ้านเมืองให้สะอาด จะนำสู่นำสู่จิตใจสะอาด เป็นกุศลร่วมกัน ที่รณรงค์ให้ศาลากลางจังหวัดปลอดโฟม ลดการใช้พลาสติก หันมาใช้ปิ่นโตเพราะขยะที่กำจัดยากที่สุดของคือโฟม ส่วนราชการจึงควรเริ่มเป็นตัวอย่าง ผลตามมาก็คือการหิ้วปิ่นโตได้กินข้าวร่วมกัน ลดต้นทางขยะย่อยยาก ประหยัด เกิดความสามัคคี แสดงสัญลักษณ์ปิ่นโต แต่โบราณ สะอาดปลอดขยะ สร้างเศรษฐกิจการผลิตปิ่นโต เราทำลายธรรมชาติมามาก น่าจะให้เขาได้พักผ่อนจัดสมดุลบ้าง

เรื่องชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความเข้มแข็งมาจากชุมชนมาจากครอบครัว ชุมชนสิ่งแวดล้อมเข้มแข็ง จะพาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไปด้วย จึงเน้นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเข้มแข็งอย่างอื่นจะเข้มแข็งตามมาหมด ตนเป็นคนบ้านนอก วิถีชีวิตมาจากบ้านนอก จะเรียกผู้ว่าฯติดดินก็ได้เพราะเกิดมาจากดิน นอกจากนั้นจะรื้อฟื้นเมืองเก่า ตลาดร้านค้า วิถีชีวิตเก่า ๆ ที่มีคุณค่าเป้นภูมิสังคมที่ควรให้ดำรงอยู่

ขณะนี้กำลังดันอุบลราชธานีสู่ สมาร์ทซิตี้ วางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูฃข่าวสาร เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย จะเกิดสมาร์ทพีเพิ่ล ประชาชนที่ฉลาด คอมมูนิตี้สมาร์ท ชุมชนเข้มแข็งรักใคร่สามัคคี ช่วยแก้ปัญหาคอรัปชั่น

ส่วนการสานต่อการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ปี 2568 ต่อจากผู้ว่าฯสมศักดิ์ จังตระกุล ยืนยันทำต่อเพราะเป็นบ้านเกิดต้องวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เตรียมสถานที่ที่จะทำสนามกีฬา เป็นมาตรฐานและโชคดีปีนี้ที่ได้คนอุบลฯนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โอกาสน่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ยาก

สิ่งที่เป็นห่วงหลังจากมาอยู่ที่นี่ 2 เดือนคือ ความไม่เข้าใจกัน การไม่ได้พุดคุยกัน คิดแตกต่างผลประโยชน์แตกต่าง อยากให้เอาเอาผลประโยชน์ส่วนรวม เอาถิ่นฐานร่วมกัน เป็นที่ตั้ง คนอุบลฯเหมือนกัน มีอะไรให้มาพุดคุยกันก่อน ให้มีเวทีรับฟัง ใกล้ชิดกันเยอะ ๆ กินข้าวปิ่นโตเดียวกัน ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ร่วมกัน หากคิดเช่นนี้ประเทศจึงจะเดินหน้าไปได้

ส่วนเรื่องที่ผู้ว่าฯอุบลฯย้ายบ่อยนั้น ส่วนตัวไม่เคยขอย้าย มีเพียงนายเห็นความเหมาะสม คิดว่าช่วง 2-4 ปีกำลังดีในการบริหาร ตนเองอีก 4 ปีจะเกษียณอายุราชการ ตั้งใจเกษียณที่นี่ แต่ก็ต้องแล้วแต่ผู้บริหารเห็นความเหมาะสมด้วย

ข่าวโดย : สุชัย เจริญมุขยนันท

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS