อุบลราชธานีมีประชากรอันดับที่ 3 ของประเทศ มีชายมากกว่าหญิง

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี – กระทรวงมหาดไทยประกาศประชากรไทยล่าสุด 66 ล้านคน อุบลฯติด TOP 5 จำนวนราษฎรมากที่สุด

สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนราษฎรรวมทั้งสิ้น 66,413,979 คน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีราษฎรเพศชาย 937,766 หญิง 936,782 รวม 1,874,548 คน

จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร 5,676,648 คน
2. นครราชสีมา 2,646,401 คน
3. อุบลราชธานี 1,874,548 คน
4. ขอนแก่น 1,805,895 คน
5. เชียงใหม่ 1,763,742 คน
6. บุรีรัมย์ 1,594,850 คน
7. อุดรธานี 1,586,666 คน
8. นครศรีธรรมราช 1,560,433 คน
9. ชลบุรี 1,535,445 คน
10. ศรีสะเกษ 1,473,011 คน

อุบลราชธานี

ที่มา : ประกาศสำนักทะเบียนกลาง 31 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น