ทำฟันฟรี! ตัดผมฟรี! แพทย์แผนไทยฟรี! ชาวบ้านสำโรงนิยมตรวจโรคฟรี! มากสุด

หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ให้บริการที่โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อ.สำโรง

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทั้งทางทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน การบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยอาสาสมัคร พอ.สว. แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และยังให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน รวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการต่างๆด้วย

สำหรับการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่อาเภอสำโรงครั้งนี้ มูลนิธิ พอ.สว. ได้จัด ยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ มาร่วมให้บริการ โดยมีผู้รับบริการตรวจโรคทั่วไปจำนวน 202 คน รับบริการทันตกรรม 84 คน รับบริการแพทย์แผนไทย 32 คน ตัดผม 140 คน และร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 15 ต้น

สกู๊ปข่าวโดย : ประวิทย์ ตอพล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น