อบจ.อุบล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุม อบจ.อุบลฯ ครั้งแรก

อุบลราชธานี – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งแรก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งแรกและกล่าวเปิดประชุมฯ โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(ชั่วคราว) โดย ดาบตำรวจวิเชียร นาดูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร เขต 3 เป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวและนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเลือกสมาชิกสภาฯให้ดำรงตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้

1. นายมวลชน กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอเมือง ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายวัชรพล เชื้อคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอสำโรง
ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1
3.นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเขมราฐ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 2
4.นายปิยะ วงศ์คำเหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 อำเภอวารินชำราบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ยื่นหนังสือขอแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/UbonRatchathaniPao www.Ubon.go.th โทร 045-250-333

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี : ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS