ธนารักษ์ประชารัฐ ให้เช่าที่ดินราคาถูก ลดการฟ้องขับไล่ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย

อุบลราชธานี-ธนารักษ์ประชารัฐ ให้เช่าที่ดินราคาถูก ลดการฟ้องขับไล่ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย

ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมหัวหน้าส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเอกสารสิทธิ์การเช่านที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 83 ไร่เศษ ให้แก่ประชาชนจำนวน 300 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เขื่องใน และม่วงสามสิบ แบ่งเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจำนวน 264 ราย ในราคาเช่า 50 สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือน ที่ดินเพื่อการเกษตร 36 ราย ราคาไร่ละ 200 บาทต่อปี

สำหรับการที่กรมธนารักษ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการธนารักษ์ประชารัฐ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่เข้าไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือเข้าไปทำเกษตรกรรมในที่ดินของรัฐอยู่ได้อย่างเป็นธรรมและมั่นคงไม่ต้องหวั่นเกรงจะถูกรื้อถอนขับไล่ในภายหลัง

ส่วนผู้ที่เข้าไปสร้างที่พักอาศัยในเขตชุมชนท่าวังหิน และชุมชนโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี ได้เข้ารับมอบสิทธิ์เช่าจำนวน 60 ราย โดยเป็นที่ดินในย่านทำเลทอง มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น อดีตผู้ที่พักอาศัยได้พยายามพิสูจน์สิทธิ์การครอบครอง เพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินมานานกว่า 30 ปี แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงเปลี่ยนเป็นขอเช่าและได้รับมอบเอกสารการเช่าสิทธิ์ในวันนี้

นายอำคา สุทธิแพทย์ ผู้พักอาศัยและใช้ที่ดินบางส่วนทำเกษตรกรรมในอำเภอพิบูลมังสาหาร ระบุว่า อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงที่เช่า ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เมื่อราว 80 ปีก่อน รู้สึกดีใจที่จะได้อยู่อย่างมั่นคงและตกทอดไปถึงลูกหลาน พร้อมฝากขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี

ด้านนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงการมอบเอกสารเช่าที่ดินครั้งนี้ เนื่องจากอดีตราชการปล่อยให้ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างไม่ถูกต้องมานานหลายสิบปี รัฐบาลนี้ มีนโยบายดูแลผู้เข้ามาอาศัยให้ถูกต้องตามเงื่อนไขคือ ถ้าอยู่ก่อนวันที่ 4 ต.ค.2546 ให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่าที่ดินได้ เพราะปัจจุบันมีประชาชนมาอยู่ในที่ดินของรัฐไม่ถูกต้องกว่า 120,000 ราย

การที่กรมธนารักษ์เข้ามาช่วยประสานกับหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเช่าอยู่อาศัยและทำกิน จะเป็นการช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนที่พักอาศัย เพราะหลังรัฐบาลดำเนินการโครงการนี้ การฟ้องร้องก็คลี่คลายลง จากเดิมเคยฟ้องร้องกันอยู่ ก็มีการถอนฟ้องไปจำนวนมาก

สำหรับปี 2563 กรมธนารักษ์ได้ให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของราชการทั่วประเทศจำนวน 31,800 ราย ได้รับมอบสิทธิ์การเช่าที่ดินราคาถูกภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ส่วนปี 2564 ก็จะดำเนินการให้เช่าอีกกว่า 50,000 ราย แต่ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำกิน ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เพื่อสร้างความมั่นคง ลดความหวั่นเกรงให้กับประชาชนที่เข้ามาอยู่ในที่ดินของรัฐได้อยู่อาศัยอย่างสบายใจไม่ถูกขับไล่ในระยะยาวต่อไป

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS