“เต๋า”อรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษานิติ ม.อุบลฯ เลี้ยงหนอนไหม ถักทอผ้าไหม หารายได้ระหว่างเรียน

อุบลราชธานี-“เต๋า”อรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษานิติ ม.อุบลฯ เลี้ยงหนอนไหม ถักทอผ้าไหม หารายได้ระหว่างเรียน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายอรุณศักดิ์ กำจร นักศึกษาลูกชาวนาสู้ชีวิต นักกิจกรรม ผู้นำเยาวชนระดับตำบลและอำเภอ จากจังหวัดสุรินทร์ ผู้รักในงานฝีมือด้านการทอผ้าไหม ช่วงระหว่างเรียน เลี้ยงตัวหนอนไหมที่ห้องพัก เพื่อนำไปถักทอผ้าไหมสร้างรายได้ระหว่างเรียน สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นถิ่นอีสานให้คงอยู่ต่อไป

นายอรุณศักดิ์ กำจร หรือ เต๋า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภูมิลำเนาบ้านหนองคูน้อย ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อายุ 20 ปี นักศึกษานักกิจกรรมสู้ชีวิต กล่าวว่า ตนมีแรงบันดาลใจจากที่ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่ตนก็ไม่เคยย่อท้อในทุกด้าน ยิ่งเป็นพลังให้ตนมีก้าวเดินและฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จให้ได้ ตนจึงขยัน ตั้งใจเรียนพยายามมากกว่าคนอื่น ทำให้ดีที่สุด  ด้วยวิถีชีวิตชุมชนอีสานหมู่บ้านถิ่นกำเนิด จะมีกลุ่มผู้สูงวัยที่สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ซึ่งตนได้สัมผัสและคลุกคลีทุกวันมาตั้งแต่เด็ก จึงมีความสนในใจและชื่นชอบ ในการผลิตและทอผ้าไหม เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงตัวหนอนไหม การอนุบาล การฟักตัว การสาวใยไหมจนนำมาสู่การทอผ้าไหม

และยังสามารถคิดค้นลวดลายต่างๆของผ้าไหมขึ้นมาเอง จนสามารถได้รางวัลชนะเลิศในเวทีระดับอำเภอมาแล้ว ด้วยตนมีความสนใจในการทำกิจกรรมและผ้าไหม ตนจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มผ้าไหมเยาวชนบ้านหนองคูน้อย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแกรองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าตูม ที่ปรึกษากลุ่มงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนสุรวิทยาคาร ตนสนใจในการคิดและวิเคราะห์จึงตัดสนใจเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปัจจุบัน

เต๋า อรุณศักดิ์ กำจร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาว่างระหว่างเรียน ตนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเลี้ยงตัวหนอนไหมบนกระด้ง ในห้องพัก ผ่านกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงตัวไหม การสาวเส้นใยไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายที่สวยงาม สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว และสร้างอาชีพแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกต้นหม่อน ช่วยอนุเคราะห์และเก็บใบหม่อน เพื่อนำมาเลี้ยงตัวหนอนไหมอีกด้วย

นับเป็นอีกแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ในการมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของพื้นถิ่นอีสาน สร้างสรรค์งานฝีมือหัตถกรรมสิ่งทอผ้าไหม ที่ทรงคุณค่ายิ่ง

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น