กาชาดผุดแอป พ้นภัย ช่วยชาวบ้าน แจ้งภัย ขอความช่วยเหลือ ติดตามความช่วยเหลือ

จังหวัดอุบลราชธานีเรียนรู้ระบบและแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือที่ซับซ้อนและไม่ทั่วถึง ในระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่  11 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ภายใต้โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการอบรมสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการชุมชนพร้อมภัยพิบัติสภาการชาดไทย เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ “พ้นภัย” และเข้าใจสิทธิบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง ในการแจ้งเตือนภัยและร้องขอความช่วยเหลือ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือ

ทั้งนี้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นเครื่องมือของสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทาง Website และ Moblie Application ซึ่งแอปพลิเคชันจะเป็นช่องทางที่ให้ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่สามารถแจ้งเหตุและร้องขอความช่วยเหลือจากระบบบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถติดตามการช่วยเหลือแบบ Real-Time

ซึ่งระบบ“พ้นภัย” จะสามารถลดภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่ทั่วถึง และลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยปัจจุบันมีการใช้จริงแล้วใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครนายก เพชรบุรี ลำปาง เชียงราย สงขลา สุราษฎร์ธานี อุดรธานีและอุบลราชธานี

โดยการเข้าใช้งานระบบพ้นภัย สามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์: https://phonphai.org และ Moblie Application: พ้นภัย  (ดาวน์โหลดได้ในระบบ Android และ IOS ) ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าใช้งานได้ คือ ประชาชน(ผู้ใหญ่/กำนัน/อสม./อปพร.) นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กองอำนวยการ ปภ. หัวหน้า ปภ. เหล่าสภากาชาด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานต้องใช้ Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้ (หากไม่ได้ลงทะเบียนจะเป็นเพียงการดูข้อมูลทั่วไป) ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานสารมารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือได้ทันที เพียงระบุตำแหน่ง เหตุการณ์ ประเภทภัยพิบัติและกรณีต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถกรอกความช่วยเหลือที่ท่านตามต้องการ ซึ่งระบบจะรับทราบเรื่องแจ้งภัยและหากเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือระบบจะตรวจสอบ คัดกรอก รับเรื่องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ข้อง

และทางด้านองค์บริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการ ตรวจสอบ/คัดกรอง/ส่งต่อ,ให้การช่วยเหลือ,รายงานการให้ความช่วยเหลือ,ติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้า และหากพบกรณีที่เกินศักยภาพการให้ความช่วยเหลือ สามารถส่งต่อคำร้องไปหน่วยงานระดับจังหวัดได้ในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามแอปลิเคชัน “พ้นภัย” กำลังอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนาปรับปรุงระบบ ขยายผลสัมฤทธิ์สร้างระบบการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิสามารถครอบคลุมภัยทุกประเภทในพื้นที่ 77 จังหวัด

ทั้งนี้สามารถชมสื่อคู่มือการสอนใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้ที่ Youtube Channel: Phonphai Thailand 

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ / ข่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น