คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน

อุบลราชธานี-คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนแก่ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย อนุบาลและป.1  ใน 4 จังหวัดอีสาน

ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แก่ ครูผู้สอน ในชั้นปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

การอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะ โดย อาจารย์ปิยะนันท์  จึงวิมติพันธุ์ การบรรยายให้หัวข้อ การออกแบบของเล่นจากดินญี่ปุ่นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะปั้นเล่าเรื่อง ,การปฏิบัติงานปั้น การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะปั้นเล่า ,และการบรรยายและฝึกปฏิบัติทำภาพเคลื่อนไหว stop motion ด้วยมือถือ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอ โดย อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ อาจารย์อนุธิดา กรองมาลัย อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวในการเปิดการอบรมว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งหวังให้ครูครูผู้สอน ในชั้นปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ความรู้ในการผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตเด็ก และเป็นการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สำหรับเด็กที่เริ่มเข้าเรียน จะสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆอยู่เสมอ ของเล่น ศิลปะ นับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างทักษะและพัฒนาร่างกาย สมองส่วนต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างจินตการของเด็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู กับเด็กๆ

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น