อาจารย์ ม.อุบลฯ รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อุบลราชธานี – อาจารย์ ม.อุบลฯ ดร.คำล่า มุสิกา เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 40 คน โอกาสนี้ ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้านผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี กรมศิลปากร เข้ารับพระราชทาน เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ประเภท ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ในส่วนของผลงาน ดร.คำล่า มุสิกา ที่ได้รับการพิจารณา ด้านการสนับสนุนผ้าเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าเมืองอุบลราชธานี ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยผ้าทอเมือง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรเสวนาทางวิชาการให้ความรู้เรื่องผ้าเยียระบับลาว ในพระราชหัตถเลขา เป็นผู้มีส่วนร่วมเขียนหนังสือผ้าทอเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย เป็นวิทยากรบรรยายและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการสำรวจวัดสำคัญจะทำเส้นทางท่องเที่ยววัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลชีทวน และร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษางานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปี 2560 ดร.คำล่า มุสิกา ได้รับรางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ โดยกระทรวงวัฒนธรรม และปี 2562 ได้รับรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น