X
ยุบสภา เทศบาลนครอุบล

เร่งสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลมาดำเนินงานแทนชุดเก่าที่ถูกยุบภายใน 15 วัน

 อุบลราชธานี – ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งที่ 1902/2561 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ที่ผ่านมา ให้ ยุบสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายหลังได้รับรายงานข้อเท็จจริ งและความเห็นของผู้ว่าราชการจั งหวัดอุบลราชธานี ว่า สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 , 2557 และ 2558 รวมถึงไม่อนุมัติให้กันเงิ นตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม ทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนิ นการงานโครงการสำคัญ รวมวงเงินนับพันล้านบาท

ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานี ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้ งทางการเมืองระหว่างสภาเทศบาลฯ กับเทศบาลฝ่ายบริหารที่เป็นปัญหารื้อรังมายาวนาน

เบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจั งหวัดอุบลราชธานี  ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและชี้แจงแนะนำตักเตือนไปแล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชน จึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยุบสภาเทศบาลนครอุบลฯ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอและลงนามในคำสั่งดังกล่าวเป็นทางการ

ทั้งนี้ ในคำสั่งระบุด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองในเขตอำนาจศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ด้านนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานตามคำสั่งของมหาดไทย หลังมีคำสั่งยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสรรหาผู้มาทำหน้าที่สมาชิกในสภาจำนวน 72คน ตามคำสั่งของ คสช.ภายใน 15 วัน โดยคัดเลือกจากข้าราชการในระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการระดับซี 8 ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ ระบุไว้ในคำสั่ง

แล้วเสนอให้กระทรวงมหาดไทยคัดเลือกให้เหลือ 36 คน ตามจำนวนที่นั่งของสภาเทศบาลนคร เพื่อมาพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันดำเนินการต่อไปได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อว่า สำหรับการเสนอให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดจากการขัดแย้งของสภา ทำให้การพิจารณางบประมาณรายงานจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2556-2558 ไม่สามารถดำเนินการได้ติดต่อกันมาหลายปี ทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการงานโครงการสำคัญ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ผู้ว่าราชการสมัยนั้น จึงทำเรื่องเสนอให้ยุบสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทย เพิ่งมีคำสั่งมาในวันนี้ ซึ่งช่วงตลอด 1 ปีที่ตนมาทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก็เคยเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยหารือ เพื่อให้อนุมัติงบประมาณที่ จำเป็นต่อการพัฒนาบ้านเมืองตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นระยะ ซึ่งบางครั้งสภาก็ทำตาม แต่บางครั้งก็ไม่เห็นด้วยมาตลอด

ข่าวโดย : เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS