ม.อุบลฯ เปิดแล้วโรงงานต้นแบบ Pilot Plant พร้อมเตรียมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปเนื้อสัตว์ ในเขตอีสานตอนล่าง

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ เปิดแล้วโรงงานต้นแบบ PILOT PLANT เตรียมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ ในเขตอีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Grand Opening Pilot Plant เปิดอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวที่ข้องเข้าร่วมพิธี ณ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (Pilot Plant) เป็น 1 ใน 3 ของอาคารโรงงานต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างขึ้นภายใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการก่อตั้งโรงงานต้นแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานมาตรฐานกลางสำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการSME และ Startup ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถด้านการผลิต พร้อมเพิ่มมูลค่าและศักยภาพด้านการแข่งขันของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในเขตพื้นที่

ทั้งนี้โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (Pilot Plant) มีพื้นที่ประมาณ  2,300 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นส่วนกลางผลิต ห้องตัดแต่ง ห้องโครโมโซม ห้องปรุงสุก ห้องบรรจุ ห้องแช่แข็งและห้องประชุมอบรม โดยโรงงานนี้มีบริการหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริการเครื่องจักร,การบริการสายการผลิต,การวิจัย,การบริการพัฒนาส่วนผลิตภัณฑ์และรวมไปถึงรับผลิตผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ

นอกจากโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้ว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบหลังที่ 2 ซึ่งเป็นโรงงานประเภทผักและผลไม้ ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564 และหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบหลังที่ 3 โรงงานแปรรูปสมุนไพรและเครื่องสำอางต่อไป

อย่างไรก็ตามโรงงานต้นแบบทั้ง 3 หลังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการในพื้นที่และองค์กรเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ขณะนี้ทางโรงงานต้นแบบมีความพร้อมที่จะสามารถบริการการผลิตให้ได้ทั้งระดับครัวเรือนและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและยโสธร

และทั้งนี้หากเกษตรกร ผู้ประกอบการ Startup และ SME มีความสนใจที่จะเข้าใช้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (Pilot Plant) ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถติดต่อได้ที่ 045-353011,045-433-456  หรือ Facebook :UBU Pilot Plant

ชิษณพงศ์ สุนทรพาณิชย์ ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น