ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา ที่กองบิน 21 อุบลราชธานี

สินค้าเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันตามแผนปฏิบัติการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคลังอาหาร สร้างรายได้พอเพียงสำหรับการบริโภคในครัวเรือน สู้ภัยโควิด-19 ระหว่างสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษตรกับสินค้าประมงเกษตรจังหวัดพังงา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ลานบินกองบินที่21 จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศโทตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน21 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมส่งมอบ”ข้าวหอมมะลิ 10 เปอร์เซ็น ข้าวหอมมะลิเอไรซ์ ” จำนวน 10 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ”ปลาจิ้งฉ้าง”และ”กะปิ”ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและเป็นการกระจายอาหารคุณภาพจากชาวเลให้กับชาวนาในภาคอีสาน

พลอากาศโทตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน เมือง หรือประเทศ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เคยมีมาแต่โบราณ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์กรและชุมชน ลดภาระของส่วนราชการในการไปดูแลชุมชนดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเช้าวันนี้กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินลำเลียงซี 130 เข้ามาสนับสนุนการขนข้าวดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำประมงในพื้นที่ จังหวัดพังงา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายหลังจากที่ประกาศล็อกดาวน์ ส่งผลกระทบให้พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม ปิดกิจการเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการไม่สามารถขายปลาทะเลที่หามาได้ขาดรายได้ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร ปลาทะเลที่หามาได้ถูกทิ้งไว้จนเน่าเสียหาย รวมทั้งเป็นการจับคู่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรต่อไปในอนาคต

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น