เก็บข้อมูลไข้เลือดออก ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดเวลาและความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

อุบลราชธานี-เก็บข้อมูลไข้เลือดออก ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดความซับซ้อน ประหยัดเวลา เจ้าที่สาธารณสุขทำงานเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรค

สุวัฒน์ พิมพะบุตร นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสิรินธร เปิดเผยแนวคิดว่า ครั้งเมื่อสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดในปี 2562 ในเขตอำเภอสิรินธร มีผู้เสียชีวิต 1  ราย ด้วยเหตุนี้ตนจึงมองว่าทำอย่างไรบุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ จะเล็งเห็นถึงความสำคัญปัญหาโรคไข้เลือดออกของแต่ละพื้นที่ ส่วนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม. ต้องเกิดความตระหนักในชุมชุนถึงความเสี่ยงการเกิดโรค ทั้งนี้จึงอยากพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมให้การทำงานเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยาก สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่ผิดพลาด

การสำรวจเก็บข้อมูลไข้เลือดมีความจำต้องเก็บเป็นประจำ เพราะโรคไข้เลือดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีระบบโปรแกรม เก็บข้อมูลเข้ามาช่วยนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะปัจจุบันโรคระบาดเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานที่ทันต่อสถานการณ์ทางหน่วยสาธารณสุขต้องหาเครื่องมือช่วยทำให้ประหยัดเวลาลดความยุ่งแต่ได้คุณภาพ โดยการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้าช่วยพร้อมส่งเสริมชาวบ้านให้ได้เรียนรู้และตระหนักถึงสุขภาพ

สุรัตน์ หารวย อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าว่า กลไกลการทำงานของตัวโปรแกรมนี้ จะมีระบบปฏิบัติการทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ออกมาเป็นแผนที่แสดงจุดเสี่ยงการก่อตัวของโรคไข้เลือดออก โดยการแสดงจุดเสี่ยงจะทำให้เจ้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อสม. เห็นภาพรวมการเพาะเชื้อโรคไข้เลือดและสามารถจัดการกับบริเวณพื้นที่เสี่ยงได้อย่างถูกวิธี

โดยในการทำงานของระบบหลังบ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่อสม. ต้องกรอกข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลหลังคาเรือน เพิ่มตำแหน่งบ้านออกแบบแผนที่ตำบลของตนเอง ส่วนการสำรวจเมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบเรียบร้อยระบบจะคำนวณและประมวลผลอัตโนมัติ พร้อมสรุปข้อมูลรายเดือนและรายสัปดาห์ของแต่ละชุมชน

อย่างไรก็ตามโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้ว 90% และกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบตอบโต้อีก 10%  การที่ระบบจะเสร็จสมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ทดลองใช้งานว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งทางทีมงานจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานทุกคน

ด้าน สุวัฒน์ พิมพะบุตรท้าย กล่าวว่า สำหรับโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชั้นดีช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินงานควบคุมและปกป้องโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซับซ้อน  ทั้งนี้อนาคตหากทุกชุมชนนำโปรแกรมไปใช้งานจริง สิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่และชุมชนต้องตระหนักคือการลงพื้นที่สำรวจตามจริงจึงจะเป็นการทำให้ระบบสามารถแสดงผลที่เป็นประโยชน์มหาศาลต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ใครสนใจส่งข้อความมาได้ที่ อาจารย์สุรัตน์ หารวย 

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น