คืนเงินประกันไฟฟ้าวันแรก วอนประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ งดเดินทางมาสำนักงานแพร่เชื้อไม่คุ้มกัน

คืนเงินประกันไฟฟ้า

การไฟฟ้าเยียวยาคืนเงินประกันมิเตอร์ วอนประชาชนลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น งดเดินทางติดต่อสำนักงาน

สมร เจริญแสน ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคอุบลราชธานี กล่าว่า ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายเยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้าโดยจะคืนเงินประกันหม้อไฟฟ้ากับประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยกลุ่มที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าประกันหม้อไฟฟ้ามี 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ใช้ไฟที่อาศัยขนาดเล็ก 2) ผู้ใช้ไฟที่อาศัยขนาดกลาง(มิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์)เท่านั้น ซึ่งเงินประกันที่ได้รับจะอยู่ที่ มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ได้รับเงิน 300 บาท , มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ได้รับเงิน 2,000 บาท และมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส ได้รับเงิน 6,000 บาท

การขอรับเงินค่าประกันคืนสามารถทำได้โดยเข้าไปยังช่องทางดังนี้  1) เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสแกนQR Code 2) Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อุบลราชธานี 3) แอพพลิเคชั่น Line: peathailand   เพื่อกรอกข้อมูลผู้ใช้ เช่น บัญชีธนาคาร  ช่องทางการรับเงิน ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนในระบบออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.63 ทางการไฟฟ้าจะเริ่มจ่ายเงินเข้าระบบที่ผู้ใช้ผูกบัญชีไว้

กรณีเจ้าของมิเตอร์เสียชีวิตสามารถให้ตัวแทนผู้จัดการมรดกหรือทายาทเป็นผู้เข้ารับเงินค่าประกันส่วนนี้ได้ ต่อมากรณีขายบ้านแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ทั้งนี้สิทธิ์การรับเงินประกันตามหลักกฎหมายยังจะเป็นของเจ้าของเดิมตามชื่อมิเตอร์เท่านั้น

ทั้งนี้ในส่วนของชื่อผู้จ่ายไฟฟ้าและชื่อเจ้าของมิเตอร์ไม่ใช่คนเดียวกันต้องเข้ามาดำเนินเอกสาร เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันหากเจ้าของมิเตอร์เสียชีวิตผู้ใช้ไฟฟ้าต้องตรียมหลักการซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาดำเนินเอกสารในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำให้ได้เพราะผิดกฎมาตรการตามผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอให้ประชาชนเข้ามาดำเนินการหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เบาบางลง ซึ่งเงินประกันนี้สามารถติดต่อรับได้ทุกเวลาไม่มีวันหมดเขต

ซึ่งขณะนี้มีประชาชนจำนวนมาที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเดินทางมายังสำนักไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดต่อขอรับเงิน แต่ทว่าการไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการให้ได้จึงวอนขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลต่างๆในระบบออนไลน์เองเท่านั้น

ชิษณุพงษ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น