ผู้ใหญ่บ้านไฮเทค! จัดหอกระจายข่าว ออก Facebook Live เตือนภัย COVID-19

ผู้ใหญ่บ้าน

อุบลราชธานี – ชาวบ้านตื่นตัว! ผู้นำชุมชนหาทางรอด COVID-19 สร้างความรับรู้ให้ตรงกัน

ทศพล ไกรพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านศรีไคออก ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เล่าว่า ในช่วง 2 สัปดาห์มานี้ชาวบ้านศรีไคออกตื่นตัวมากถึงมาที่สุด โดยรับรู้ข่าวสารจากสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์และหอกระจายข่าวโดยมีผู้นำชุมชนเป็นคนกระจายข้อมูล ซึ่งตัวผู้นำชุมชนนั้นต้องเฝ้ามอนิเตอร์ข่าวจากสื่อกระแสหลักและหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและกระจายข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อสร้างความรับรู้ให้ตรงกัน

การกระจายข่าวสารเปรียบเสมือนตัวที่ทำให้คนในชุมชนตื่นตัวรู้จักรับผิดชอบสังคมและตนเอง นอกจากนี้การสื่อสารแบบหอกระจายข่าวนับว่าเป็นการช่วยลดการปล่อยข่าวปลอมเพราะในแต่ละวันผู้นำชุมชนต้องคัดเลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

แล้วเมื่อไม่นานนี้มีหนังสือจากศูนย์ควบคุมโรคให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังบุคคลที่เดินกลับจากกรุงเทพฯ ซึ่งในระดับชุมชนต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่ อสม. และเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สร้างฐานข้อมูลของประชาชน พร้อมใช้มาตรการเฝ้าระวังสังเกตอาการ แยกภาชนะที่มีการใช้ร่วมกัน ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อดีของการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทำให้ผู้นำชุมชนดูแลกลุ่มเสี่ยงได้อย่างใกล้ชิด ส่วนข้อเสียคือชุมชนแตกตื่นคนในพื้นที่เริ่มกลัวคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้นำชุมชนต้องเป็นเหมือนตัวกลางสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งใช้วัฒนธรรมอีสานเข้ามาช่วยดูแลและให้กำลังใจกันและกัน

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นห่วงคือกลัวจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และสิ่งที่จะตามมาคือการกักตุนอาหาร นอกจากนี้หากสถานการณ์ลากยาวไปเรื่อยๆ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดบ้านเมืองเศรษฐกิจจะแย่ลงบุคคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก แต่ด้านพื้นที่ชุมชนไม่น่าห่วงเพราะชาวบ้านเกือบทั้งหมดรู้จักกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ชิษณุพงศ์ สุนทรพาณิชย์ เรียบเรียง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น