X
COVID-19

ม.อุบลฯเข้ม! คัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อุบลราชธานี – ม.อุบลฯ คัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองช่วงสอบปลายภาค โดยนำชุดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด ตั้งจุดตรวจวัด ณ ทางเข้าอาคารเรียนรวม 3,4 และ 5 ก่อนนักศึกษาเข้าห้องสอบ

หนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรคัดกรองอย่างละเอียด ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนเข้าห้องสอบทุกวัน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้ง 3 อาคารจำนวนมาก จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขอนามัยด้านอาคารสถานที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นทางเดินเข้าออกอาคาร ห้องน้ำ และจุดสัมผัสสาธารณะจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น

ในส่วนของข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในช่วงการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้นักศึกษา และบุคลากรผู้คุมสอบปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยก่อนวันสอบหากพบว่ามีอาการไข้และมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูกเจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ควรใส่หน้ากากอนามัยและพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หากไม่สามารถมาสอบได้ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบชดเชย และในวันวันสอบให้นักศึกษามาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจวัดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลอนามัยทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าห้องสอบ ตามแนวปฏิบัติที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ขอให้ประชาชน ติดตามสถานการณ์และแนวปฏิบัติของ กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในไม่ช้า

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สุชัย เจริญมุขยนันท

สุชัย เจริญมุขยนันท

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรโปรดิวเซอร์ เนชั่น วิทยากรพิราบน้อย โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน วิทยุเนชั่น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยประจำจงอุบลราชธานี ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้อำนวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี E : [email protected] F : ทีวีชุมชนอุบลราชธานี T : 0818786440 LINE : SUCHAINEWS