สภา วธ.เพชรบูรณ์ ดันประเพณี”อุ้มพระดำน้ำ”สู่ระดับอาเซียน

สภา วธ.เพชรบูรณ์ ดันประเพณี”อุ้มพระดำน้ำ”สู่ระดับอาเซียน วางเป้าให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์สักครั้งในชีวิต

วันที่ 25 กันยายน นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึง การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 กันยายนถึงวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่า สภาวัฒนธรรมฯมีบทบาทการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำมาตั้งแต่แรกเริ่ม การกำหนดธีมที่จะใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ ในปี 2562 นี้ใช้ธีมมหาพุทธบูชาแห่งอาเซียน เพื่อให้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และในการเชิดชูพิธีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งในอนาคตจะเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆเข้ามาร่วมพิธี ในขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคอาเซียนด้วย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่จะต้องดำเนินการต่อไป

นายวิศัลย์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องโขนเรือไม่ว่าจะเป็นเหมวารินหรือวารีกุญชร ซึ่งจัดทำขึ้นใหม่โดยโขนเรือทั่งสองเป็นสัตว์ในวรรณคดี โดยทางสภาฯมีส่วนร่วมกำหนดเนื้อหาว่ามีความสำคัญแบบไหน ขณะเดียวกันยังมีธีมเกี่ยวกับขบวนแห่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันถึงของดีเพชรบูรณ์ อาทิ ศรีเทพสู่มรดกโลก, อุทยานธรณีเพชรบูรณ์, เมืองแห่งพืชพันธุ์และสุดท้ายเมืองแห่งความสุข ส่วนกิจกรรมที่สภาฯรับ มาดำเนินการได้แก่การประกวดโต๊ะหมู่บูชา โดยที่ผ่านมามีการจัดประกวดทุกปีซึ่งปีนี้ก็ยังคงไว้เช่นเดิม นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดคุณธรรม ซึ่งเป็นการนำเอาผลงานทางวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆมาเปิดแสดงที่บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ

“ส่วนปีนี้จะเป็นปีเริ่มต้นเพื่อจะก้าวสูระดับอาเซียน โดยประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีพัฒนาการมาเรื่อย ตั้งแต่เป็นประเพณีของคนท้องถิ่น กระทั่งพัฒนามาเป็นงานประเพณีประจำเมือง จากนั้นก้าวสู่งานประเพณีระดับจังหวัดและสู่ระดับประเทศตามอันดับ ปัจจุบันจึงมีเป้าหมายที่จะยกระดับงานก้าวสู่ระดับอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชน มีเป้าหมายในชีวิตว่าสักครั้งในชีวิตได้มีโอกาสมาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จึงใช้ธีมมหาพุทธบูชาแห่งอาเซียน ขณะเดียวกันยังต้องการผลตอบรับจากชาวเพชรบูรณ์ด้วยว่าคิดอย่างไร หากเสียงตอบรับดีในปี 2563 จะขยายผล อาทิ อาจเชิญฑูตประเทศต่างๆในอาเซียนมาร่วมงาน หรืออาจมีขบวนแห่ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมด้วย”ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์กล่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น